Bestyrensen:

 • Åse Christiansen, Stjerne Camping , formand  - 
 • Tlf: 51514054
 • Dorthe Henneberg, kasserer, Esmark Feriehusudlejning  - 
 • Tlf: 29277352
 • Gitte Bjerg, Sol og Strand  - 
 • Tlf: 4142 4365
 • Rene Jensen, Cafe Tropic - 
 • Tlf: 21229567
 • Lone Møller Nielsen, Strand-galleriet 

Hjertestartere ved Vejers Strand

 • Stjernecamping, Vejers Havvej 7                     Entre Opholdsrum
 • Die Hyggelige Dänen, Vejers Havvej 12          Entre kontor
 • Familie Camping, Vejers Havvej 1                   På pladsen
 • Minerva, Vejers Sydstrand 1                            Torv v/flagstang
 • Strand-galleriet, Vejers Havvej 72                    Østside af forretning
 •  
 • Der er uddannet14 førstehjælpere ved Vejers Strand -
 • de erstatter ikke det professionelle beredskab,
 • så der skal fortsat alameres 112 
 • Samtidig alameres den nærmeste førstehjælper til at stille med en hjertestarter. 

 

Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamlingen for 2018

Referat fra generalforsamlingen 2017

Beretning om foreningens virksomhed i 2017

Lissa Skjellerup konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne, og dejligt at kunne byde 2 nye medlemmer Esmark Sommerhusudlejning og Blåvandshuk Sportscenter velkommen.

 

Formand Lissa Skjellerup lagde efterfølgende op til drøftelse af bestyrelsens beretning,

hvor der var stor ros til foreningens medlemmer og til foreningens mange sponsorer,  at det via deres indsats var lykkedes at

 • Færdiggøre byens legeplads med en investering på kr. 165.000 +  kr. 15.000 fra Grundejerforeningen
 • Etablering af ”Kunstbølgen” omkring legepladsen til kr. 258.000.
 • Gennemføre Ravfestivalen 2017 med en investering på kr. 141.000.
 • Og endelig og ikke mindst er der lykkes at samle kr. 220.000 til et nyt vartegn for Vejers Strand, en ”Krondyrsrudel” bestående af en hjort ca. 4 meter høj og 5 hinder. ”Krondyrsrudlen” er designet af Marianne Seidenfaden, den samme kunstner som har lavet Okserne ved Oksbøl. Krondyrsrudelen skal opstilles ved trafikreguleringen ved indfaldsvejen til Vejers Strand, således er det både et vartegn for Vejers Strand, ligesom det gør besøgende gøres opmærksom på at det er her krondyrene bor. Vi forventer at ”Krondyrsrudelen” skal indvies/afsløres omkring Pinse.
 • Investeringerne beløber sig i alt til kr. 808.000.
 • Vi er meget glade og stolte over den store opbakning der

har været til projekterne, og skylder en stor tak til Varde Kommune der har været inde over alle projekterne samt øvrige sponsorer ProVarde, Erhvervsstyrelsen LAG midler, Tuborg Fonden,  Oksbøl og Omegns Kunstforening, og ikke mindst alle medlemmer af Erhvervsforeningen ved Vejers Strand der via deres kontingent har støttet alle projekterne, herudover skal nævnes yderligere bidrag fra Die Hyggelige Dänen, WestWind, Cafe Tropic, Strand-galleriet, Esmark Feriehusudlejning, Stjernecamping og Bagerhuset.

 • Endvidere var der drøftelser omkring de mange arrangementer i Vejers. Ravfestivalen, Fremstilling af ”Store Ravklumper, Ravdamer og mænd, Den traditionelle forårs Strandrensning sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Varde Kommune, Bidrag til Trygs Livredder bemanding på stranden, Petanque turneringer, GPS skattejagt, Gudstjenester i det fri, Hjertevandring, Kræmmermarked, Bog bytte bibliotek, Vejle-Vejers kyst til kyst cykelløb, Mikes Dukketeater, Cykelsafari, Work Shops M.v.Så vi ser tilbage på et 2017 med mange gode oplevelser.
 • Vi har haft drøftelser med Peter Nielsen, Sportspark Blåvandshuk, og takket være en ihærdig indsats af Peter Nielsen fik han en lejeaftale på plads sidst på året, og frugten kom den 16. februar i år, hvor der var reception i anledning af åbning af et flot og funklende nyt fitness center. Direktør Finn Kristiansen fra ProVarde klippede snoren og der var kaffe og kage fra Bagerhuset til de mange fremmødte. Det er ingen tvivl om at centeret vil blive brugt flittigt af alle fastboende og turister.
 • Som erhvervs drivende er vi nødt til at komme ud over bygrænsen og markedsføre Vejers Strand i hele Varde Kommune, og herved prioritere turister og besøgende højt, dette har vi gjort ved at medtage vores aktiviteter i TuristMagasinets aktivitetskalender, ligesom vi i alle 5 udgaver har haft en hel sides annonce der danner forside til aktivitetskalenderen, generalforsamlingen blev enige om at fortsætte med denne annoncering. TuristMagasinet udkommer i ca. 20.000 eksemplarer pr. gamg.

Ligesom vi fortsat vil udvikle vores hjemmeside www.Vejers-Strand-Erhverv.dk og facebook www.facebook.com/VejersStrandOplevelser/

 •  Vejers Strand udviklingsplan blev endelig godkendt af Varde Kommune i 2017, planen kan hentes på Varde Kommunes Hjemmeside. Vi fik midler til ”Kunstbølgen” og Krondyrsrudelen” fra Varde Kommunes pulje til fremme af udviklingsplanerne. Vi fortsætter selvfølgelig med at gøre brug af disse puljer, således vil vi også i 2018 søge om midler til et projekt til forskønnelse af indfaldsvejen til Vejers Strand.

                                          

 • Drøftelser omkring beretningen sluttede med ønsker om at 2018 bliver en god sæson for de enkelte, så bliver det også godt for alle, vi løfter nemlig bedst sammen. 

            Beretningen blev godkendt

 • Orla Skjellerup gennemgik regnskabet og budget

            Regnskab og budget blev godkendt

Valg  af bestyrelsesmedlemmer

 • Lissa Skjellerup blev genvalgt og Gitte Bjerg fra Sol og Strand blev valgt som nyt medlem.

Karin fra Flittiglise og Flemming fra Familiecamping blev

genvalgt som suppleant.

Diana fra Die Hyggelige Dänen blev genvalgt som revisor

og Niels fra WestWind blev genvalgt som revisorsuppleant

Under eventuelt

 • Besluttede at fortsætte med Fyraftensmøder, idet vi dog vedtog at flytte møderne til Morgenmøder.

Endvidere var der drøftelser om løst og fast herunder et par nye arrangementer i 2018.

 • Uge 42. Efterårsferien skal vi sammen med ”Naturpark Vestehavet” arrangere:

Mandag friluftsliv i Blåvand,

Tirsdag kunst i-om-og af naturen i Vejers

Onsdag motion ved Filsø,

Tordag mad i Nymindegab

Fredag skumringskoncert i Henne

Til næste år er det så tanken at disse aktiviteter skal rotere mellem stederne.

 • Blåvandshuk udviklingsråd har bevilliget kr. 30.000 til

”Sundhed med social islæt”, beløbet skal bruges i samarbejde med Blåvandshuk Sportspark til borgerinddragende aktiviteter i Blåvand, Oksbøl og Vejers.

 • Tak til alle for en god og hyggelig generalforsamling,  som sluttede med en times hyggesnak og lidt at spise og drikke.

Vejers Strand, den 1. marts 2018

Referenter  --------------------------.     ------------------------------.

                    Åse Christiansen              Orla Skjellerup